Úvod > Top ponuky > NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH A ZÁKON O PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH A ZÁKON O PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Dalšie ponuky v kategórií

podrobnejšie na stránke Akadémie vzdelávania Zvolen

Školenie je prioritne určené pre verejnú správu, ale nie sú vylúčené aj fyzické osoby a podnikatelia, nakoľko tiež využívajú oba inštitúty (sťažnosti a žiadosť o informáciu).